Streekgeschiedenis

hkcollectie01

U maakt kennis met de tien perioden waarin de geschiedenis van de Lage Landen tegenwoordig op school wordt onderwezen. De rondgang begint met de Prehistorie en eindigt in de twintigste eeuw. Speciale aandacht is er voor de Romeinse bezetting van de Lage Landen. De Betuwe lag immers in de eerste eeuwen van onze jaartelling aan de noordelijke grens van het Romeinse Rijk, de z.g. Limes. Dit wordt geïllustreerd met archeologische vondsten en kaarten, aangevuld met replica’s van diverse intrigerende werktuigen en instrumenten.

In de expositie is een aantal panelen gewijd aan de landbouw in de verschillende perioden. De geschiedenis van de Nederbetuwse dorpen vindt u in de ‘Betuwekamer’, waar van alle vijftien dorpen een overzicht van de geschiedenis wordt gegeven. Aan de hand van oude kaarten kunt u zich oriënteren in het gebied.

Op de 1e verdieping is een documentatiecentrum, waar publicaties over streekgeschiedenis, kaartmateriaal en genealogische archieven kunnen worden geraadpleegd.

Link naar de website van de Historische Kring Neder-Betuwe & Arend Datema Instituut