Baron Van Brakell

Foto Baron van Brakell

Op 8 april 1788 werd Frederik Louis Willem baron van Brakell in het Gelderse Rijswijk geboren. Op 19 juni 1829 huwde hij met zijn achternicht Albertina Frederica Clara Johanna barones van Neukirchen (1804-1892). In 1809, op 21-jarige leeftijd, nam hij een deel van de omvangrijke familiebezittingen in Lienden in eigen beheer en begon hij een boerenbedrijf. De boerderij lag bij Den Eng en droeg dan ook deze naam.

In 1847 was zijn bedrijf maar liefst 145 hectare groot. Naast het boerenbedrijf had hij vele andere bezigheden. Hij was jarenlang lid van de Commissie van Landbouw in Gelderland en van het dijkbestuur van de Neder-Betuwe. Ook was hij mede-oprichter van de in 1845 opgerichte Gelderse Maatschappij van Landbouw.

Van Brakell is vooral bekend geworden door de landbouwkundige experimenten op zijn bedrijf en door zijn geschriften over de landbouw. Hij overleed 11 augustus 1865 op huis Den Eng in Lienden.

Aangezien het echtpaar Van Brakell kinderloos bleef, had de baron bij testament bepaald dat zijn nalatenschap onder bepaalde en strenge voorwaarden toebedeeld werd aan de inwoners van de buurtschap Meerten. Het hiervoor opgerichte “Fonds hulpbetoon voor de arbeidende klasse in de buurtschap Meerten” te Lienden beheert tot op heden het landgoed Den Eng waarop het Streekmuseum is gelegen.