Vrienden

Stichting De Boerenwagen is een ongesubsidieerde instelling. Als Stichting stellen wij alles in het werk om de collectie te behouden en kunnen we deze gelukkig ook weer tentoonstellen. Onze Vrienden ondersteunen ons hierin. Om de band met onze Vrienden te behouden en verstevigen geven wij minimaal 1x per jaar een nieuwsbrief uit.

Wilt U ook meehelpen onze doelstellingen te verwezenlijken? Stuur ons dan een mail en meld u aan als Vriend.

Iedere bijdrage in welke vorm dan ook is van harte welkom. Als suggestie geven wij een bedrag van € 7,50 per jaar.
Ons IBAN nummer is NL04 RABO 0313 1570 14.

anbiStichting De Boerenwagen is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daarom vallen giften, erfstellingen en legaten aan Stichting De Boerenwagen onder het nultarief van het schenkingsrecht en de successierechten en kan een donateur giften van de Inkomsten- of Vennootschapsbelasting aftrekken, uiteraard binnen de daarvoor geldende regelgeving.