ANBI informatie Streekmuseum Baron van Brakell

Naam volgens de statuten

:

Stichting Streekmuseum Baron van Brakell

RSIN / Fiscaalnummer

:

8550 38 652

Postadres

:

Provinciale Weg 21, 4032 NZ Ommeren

Bezoekadres

:

Provinciale Weg 21, 4032 NZ Ommeren

Het doel van Streekmuseum Baron van Brakell

:

Het uitdragen van de streek- en bewoningsgeschiedenis van de Neder-Betuwe
en het Rivierengebied in het algemeen door middel van het tentoonstellen en
beschrijven van zaken die daar mee samenhangen en dat voor een breed publiek
zoals voor o.a. scholen, ouderen en individuele bezoekers. Ook biedt het museum
de mogelijkheid tot een driemaandelijkse expositie van schilderijen.

Het bestuur

:

Het bestuur leidt, coördineert en initieert de activiteiten, vertegenwoordigt de
vereniging en voert het financieel beleid.

Namen bestuursleden

:

Dhr. K. Tammes, Voorzitter
Dhr. A. van der Koppel, Secretaris
Dhr. W. van Es, Penningmeester
Dhr. H. Wassing, lid
Dhr. C. de Bont, lid

Beloningsbeleid

:

De werkzaamheden van bestuursleden, werkgroepleden en alle vrijwilligers
worden verricht op basis van vrijwilligheid en worden niet financieel beloond.
Het museum heeft geen personeel in dienst.

Activiteiten van Streekmuseum Baron van Brakell 

:

Activiteitenverslag 2023

Financiële verantwoording

:

Zie het onderstaande overzicht van de penningmeester:

 Financieel jaarverslag 2023