ANBI informatie Streekmuseum Baron van Brakell

Naam volgens de statuten

:

Stichting Streekmuseum Baron van Brakell

RSIN / Fiscaalnummer

:

8550 38 652

Postadres

:

Provinciale Weg 21, 4032 NZ Ommeren

Bezoekadres

:

Provinciale Weg 21, 4032 NZ Ommeren

Het doel van Streekmuseum Baron van Brakell

:

Het uitdragen van de streek- en bewoningsgeschiedenis van de Neder-Betuwe en het Rivierengebied in het algemeen door middel van het tentoonstellen en beschrijven van zaken die daar mee samenhangen en dat voor een breed publiek zoals voor o.a. scholen, ouderen en individuele bezoekers. Ook biedt het museum de mogelijkheid tot een driemaandelijkse expositie van schilderijen.

Het bestuur

:

Het bestuur leidt, coördineert en initieert de activiteiten, vertegenwoordigt de vereniging en voert het financieel beleid.

Namen bestuursleden

:

Dhr. K. Tammes, Voorzitter
Dhr. A. van der Koppel, Secretaris
Mw. D.J. Honders, penningmeester
Dhr. J. Harteman, lid
vacature

Beloningsbeleid

:

De werkzaamheden van bestuursleden, werkgroepleden en andere actieve leden worden verricht op basis van vrijwilligheid en worden niet financieel beloond. Het museum heeft geen personeel in dienst.

Activiteiten van Streekmuseum Baron van Brakell in 2019

:

Openstelling museum
Diverse tentoonstellingen door regionale hobbyschilders
Deelname Gelderse Museumdag
Deelname en organisatie Oogstfeest op museumterrein

Financiële verantwoording

:

Zie het onderstaande overzicht van de penningmeester: