ANBI status

anbi

Gegevens voor ANBI-status van Stichting De Boerenwagen

Algemeen:

Stichting De Boerenwagen
RSIN/fiscaal nummer: 3030258
KvK nummer: 41059168
NL04RABO0313157014

Contact:

Secretariaat Stichting De Boerenwagen
Zandstraat 3
4184 ED Opijnen
Email:    Secretaris
Internet: www.streekmuseumbaronvanbrakell.nl

Bestuur:

A. van der Koppel
H.W. van Meeteren
M.F. van den Berg

Voorzitter / Beheer collectie
Secretaris
Penningmeester

Beleidsplan:

Na de sluiting van het museum in Buren in 2006 is meerdere jaren gezocht naar een nieuw onderkomen voor de collectie. In september 2010 is een verregaande samenwerking met het Heemkundig Museum te Ommeren en de Historische Kring Kesteren en Omstreken tot stand gekomen. In dat kader werd besloten tot een uitbreiding, middels verbouwing, van het Heemkundig Museum. Na goedkeuring door de Gemeente Buren van het ontwerp werd met de bouw begonnen. De elders opgeslagen collectie van het Boerenwagenmuseum werd in april 2014 in de nieuwbouw ondergebracht. De bouwkosten van het casco werden gedekt door de eigenaar van het Heemkundig Museum, het Fonds Hulpbetoon Meerten. De deelnemers in dit samenwerkingsverband zijn ieder voor zich verantwoordelijk voor de inrichtingskosten. Dekking voor deze kosten werd gezocht door het aantrekken van sponsoren en door zelfwerkzaamheid.

Beloningsbeleid:

De Stichting kent geen betaalde krachten. Er wordt uitsluitend door en met vrijwilligers gewerkt.

Doelstelling:

Art. 2 van de Statuten:
Het doel der stichting bestaat uit: het verwerven, bewaren, onderhouden en tentoonstellen door middel van het exploiteren van een museum voor ambachtelijke volkskunst in het agrarische bedrijf van boerenwagens, bij voorkeur uit de omgeving der grote rivieren, zomede van onderdelen van zulke wagens, van wagenmaker-gereedschappen en modellen.

 

BALANS PER 31 DECEMBER 2016
Activa 31-12-2016   Passiva 31-12-2016
Collectie                   1   Eigen Vermogen           8.606
Liquide Middelen           8.605